Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma SERAFIN CLINIC DAWID SERAFIN realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, pt. „Wdrożenie innowacji procesowych, produktowych i nietechnologicznych szansą na utrzymanie konkurencyjności firmy”.

 

Celem przedmiotowego projektu jest utrzymanie konkurencyjnej pozycji kliniki poprzez zasadnicze udoskonalenie aktualnej oferty placówki oraz wprowadzenie nowych, dotychczas nieświadczonych usług, zgodnych ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem rynkowym.

 

Planowany koszt projektu: 940 800,00 PLN

Planowana kwota dofinansowania: 799 680,00 PLN

Zadzwoń